Hoppa till sidans innehåll

SEKRETARIATSPERSONAL

Dator

Sekretariatets arbete börjar redan några månader innan själva tävlingen genom att komma ut med propositionen. Veckorna innan har tävlingsansvarig(a), med hjälp av tävlingssektionen, redan förberett det mesta som t.ex. ryttarmeddelandet, växelkassa, nummerlappar till försäljning om någon glömt, startlistor och priser.

Även här behöver man inte kunna så mycket om hästar men man ska kunna svara på frågor om det mesta (kan hänvisa till tävlingsledaren/överdomare vid behov) och vara glad och trevlig även när det är stressigt. I sekretariatet finns alltid någon som är van vid uppgiften. Sekretariatsansvarig fördelar uppgifterna. 

Före tävling:
Tag del av propositionen, klasser, betalningssätt m.m.

Hjälp sekretariatsansvarig med förberedelser, varierar beroende på typ av tävling. Proposition, ryttarmeddelande, startlistor, program, material m.m. Ställ i ordning sekretariatet.

Se till att det är snyggt, sekretariatet är ansiktet utåt. Sätt upp preliminära startlistor m.m på anslagstavlan utanför sekritariatet.

Dressyr, stilhoppning
Förbered protokollmappar till dressyrdomarna/skrivare, en mapp per klass med aktuellt program, startlista, penna, (visselpipa och klocka), extra program och kladdpapper.

Kontrollera så att protokollen ligger i samma ordning som startlistan!

Förbered dressyrprotokollen med namn enligt startlistor i god tid. Lämna dessa tillsammans med aktuell startlista 15 min före klassens start.

Hoppning
Förbered banhoppningsmappar, en per klass med protokoll enligt mall, extraprotokoll, kladdpapper, ev. startlistor.  

Under tävling:
Kom i god tid!

Kontrollera vaccinationsintyg och pricka av i Equipe, ej vid klubbtävling.

OBS: Vi tittar på de 2 senaste vaccinationerna mot hästinfluensa. Häst får starta efter 2:a grundvaccinationen (minst 21 dagar och högst 92 dagar efter 1:a vaccineringen) eller minimikravet inom 12 månader från föregående vaccination. Senaste vaccinationen får heller INTE vara gjord senare än 7 dagar före ankomst till tävlingen. TR mom 170.

Tag emot ev. betalning, stäm av i Equipe.
Tag emot strykningar och efteranmälningar.

Lägg ut aktuella startlistor inför varje klass omgående efter det att efteranmälan ej kan göras, senast 30 min före start. Bevaka så att de ej tar slut för att slippa ”spring”.

Lämna startlista till domartorn/speaker samt till framhoppningen.

Assistera domartorn/speaker med strykningar m.m.

Sätt kontinuerligt upp resultatlistor.

Vid klasser där vissa priser delas ut via sekretariatet – stäm av med tävlingsledningen hur detta ska ske (prickas av på lista/delas ut före eller efter prisutdelning på banan etc). 

Dressyr
Lämna startlista till speaker och till dörröppnare i manegen.

Lägg dressyrprotokollen med aktuell startlista i mappen och överlämna till skrivare 15 min före klassens start.

Räkna dressyrprotokoll – görs i Equipe.

Kopiera protokollen. Kopian sparas och originalet ges till ryttare när det är kopierat och inrapporterat i Equipe.

Skriv upp resultaten kontinuerligt på lista utanför sekretariatet/om on-linesystemet är igång sköts det automatiskt.

Meddela snarast det samlade resultatet till prisansvarig och speaker inför prisutdelning.

Sätt upp slutlig resultatlista med hjälp av Equipe. 

Hoppning
Överlämna mapp till domartornet. 

Efter tävling:
Städa och sortera upp bland papper i pärmar och på datorn. Pärm med information om tävlingen, protokoll m.m. sparas i arkivet. Lämna till kansliet.

Återställ allt material.

Uppdaterad: 26 MAR 2018 14:29

 

Postadress:
Nordhallands RK - Ridsport
Källåsvägen 43
43493 Vallda

Besöksadress:
Källåsvägen 43
43493 Vallda

Kontakt:
Tel: 0708958702
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Samverkar med RF-SISU Halland.JPG
 
Webmaster:
 Susanne Bengtsson
Facebook

Instagram
DennisMaskin_logo_liggande


SISU

besöksräknare 

besöksräknare