Hoppa till sidans innehåll

Arbetsordning för styrelsen i NHRK


Arbetsordning för styrelsen i NHRK  

 1. Föreningsidé  

Klubben skall bedriva ridskoleverksamhet, tävlingsverksamhet samt uthyrning av boxar och manege. Verksamheten skall bedrivas demokratiskt, etiskt, jämställt och med hållbar ekonomisk långsiktighet som värdegrunder. Hänsyn skall i alla beslut tas till djur och elevers säkerhet.

Styrelsen skall ta fram realistiska mål och budget och sedan i nära samarbete med verksamhetschef och personal genomföra verksamheten så att dessa mål uppfylls och budgeten hålls.

Ett nära samarbete och utbyte av kunskap och information skall alltid hållas med Kungsbacka kommuns nämnd för Fritid & Folkhälsa. 

2. Styrelseuppdrag 

Varje styrelseledamot är skyldig att jobba efter föreningens vision och att efter bästa förmåga hjälpa till att uppfylla dem. Det är lämpligt att någon i styrelsen är ansvarig för ekonomi, personal/ridskola, anläggning, tävling, marknadsföring/sponsring, ungdom resp. säkerhet.

Denna ansvarig skall leda en arbetsgrupp bestående av andra styrelsemedlemmar, andra medlemmar eller andra ideellt intresserade. Respektive arbetsgrupp skall inför varje år lägga fram en årsplanering, dvs. budget för ekonomigruppen, marknadsplan för marknadsgruppen osv. Arbetet med årsplaneringen skall utföras under senhösten och läggas fram för styrelsen vid årsskiftet. Nyvalda styrelsemedlemmar slussas in i lämplig arbetsgrupp och kan givetvis utveckla och förändra årsplaneringen, men har då en grund att stå på i sitt styrelsearbete. 

2.1  Ekonomiansvarig/kassör 

Denne skall inför varje möte gå igenom resultat- och balansräkning tillsammans med verksamhetschefen och se till att budget hålls och ta fram orsaker och åtgärder vid avvikelser.

Dessa skall presenteras för styrelsen på mötet.

Denne skall också planera likviditet så att betalningar av löner, skatt o fakturor betalas i tid för att undvika påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor.

Vid varje styrelsemöte skall meddelas från ansvarig om sociala avgifter o skatt är betald till SKV. 

2.2 Personal/ridskoleansvarig 

Denne skall regelbundet ha pratstunder med personal och vidarebefordra önskemål mm till styrelsen ang. anställningsförhållanden o dyl. Dessutom närvara vid minst ett personalmöte per termin. Hon/han skall tillse att styrelsens personalpärm är uppdaterad med information om de anställda, anställningskontrakt med villkor, löner mm. Alla förändringar skall meddelas av verksamhetschefen vid varje möte. Långsiktiga förändringar skall alltid föregås av styrelsebeslut. Akuta åtgärder tas av verksamhetschef i samråd med ordföranden. 

2.3 Anläggningsansvarig 

Denne skall i samarbete med verksamhetschefen ta fram åtgärdslista för planerade reparationer och underhåll för anläggningen, samt försöka se till att dessa genomförs med hjälp av övriga styrelsemedlemmar, föreningsmedlemmar eller kommunens personal.

Det skall även tas fram en investeringslista (1-5 år) som uppdateras varje år i samråd med ordföranden, verksamhetschef och kommunens representant, i dagsläget Robert Andersson. 

Akuta åtgärder och underhåll av mindre omfattning mejlas direkt av verksamhetschefen till This is a mailto link .

Kommunens intentioner är att i framtiden finansiera en vaktmästare på halvtid. Då skall dialog föras mellan vår verksamhetschef och denne. 

2.4 Tävlingsansvarig 

Denne skall tillsammans med verksamhetschefen planera årets tävlingar och se till att de blir genomförda på ett tillfredställande sätt, samt leda tävlingssektionen och aktivt rekrytera deltagare i sektionen.

Tillsammans med verksamhetschefen skall ”Min Insats” utvecklas för att tillgodose behovet av funktionärer vid tävlingar och andra aktiviteter.

I samarbete med anläggningsgruppen anpassa/utveckla anläggningen och inventarier för tävlingsverksamheten och dess behov. 

2.5 Marknadsföring/sponsring 

Ansvarig för denna sektion/grupp ansvarar för att en marknadsplan framarbetas inför varje år

och läggs fram för styrelsen. Se över nya sätt att marknadsföra och synliggöra föreningen på bästa sätt, hitta nya kundgrupper och nya aktiviter, allt för att göra föreningen/ridskolan så attraktiv som möjligt för befintliga o nya medlemmar. 

2.6 Ungdom/återväxt 

Denna skall organisera föreningens ungdomar genom att ha möten där de kan komma till tals och framföra sina behov och önskemål om aktiviteter. Skapa ett klimat i stallet där ungdomar trivs och göra det attraktivt för ungdomar att vara, genom skötarsystem, stalltävlingar, clearrounder, hajker etc. Uppmana till att delta i övriga klubbens aktiviteter och tävlingar såsom funktionärer för att i framtiden också vara intresserade att jobba ideellt för föreningen.

Utveckla stallet till en alternativ fritidsgård. 

2.7 Säkerhetsansvarig 

Denne skall tillse att anläggningen är säker för djur och elever, att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och att säkerhetsaspekten alltid iakttages vid styrelsens beslut. Brister skall alltid rapporteras till styrelsen omedelbart för åtgärder.

Ansvarar för föreningens Säkerhetspärm, dess uppdateringar samt tillgänglighet. Denne skall också hålla sig ajour med nya bestämmelser och förordningar som föreningen bör följa.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:03 Skribent: Susanne Bengtsson

 

Postadress:
Nordhallands RK - Ridsport
Källåsvägen 43
43493 Vallda

Besöksadress:
Källåsvägen 43
43493 Vallda

Kontakt:
Tel: 0708958702
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Samverkar med RF-SISU Halland.JPG
 
Webmaster:
 Susanne Bengtsson
Facebook

Instagram
DennisMaskin_logo_liggande


SISU

besöksräknare 

besöksräknare