Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Nordhallands Ridklubbs årsmöte 24/2- 2020 kl 18.30 i Cafeterian

13 FEB 2020 20:55
  • Uppdaterad: 13 FEB 2020 20:55

Efter avslutat årsmöte kommer följande punkter avhandlas:

  • Avtackning av avgående styrelserepresentant, valberedning och revisorssuppleant. 
  • Utdelning av utmärkelser 2019
  • Lite information angående framtidsplaner och ombyggnationen på NHRK 

Verksamhets- och Idrotts Hälsocertifieringen, revisorernas berättelse, styrelsens ev förslag och ev. inkomna motioner kommer att finnas på hemsida en vecka före årsmötet. 

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
9.  Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom 
      ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
 
13. Val av ordförande för föreningen 
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant
      utsedda 
av ungdomssektionen   
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom
      ungdomssektion (se § 22 )
 
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och
      ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med
      ombud.
 
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte. 
      -Inkomna motioner/frågor
      -Styrelsens förslag till stadgeändring 
23. Sammanträdets avslutande. 

Skribent: Susanne Bengtsson
Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
Nordhallands RK - Ridsport
Källåsvägen 43
43493 Vallda

Besöksadress:
Källåsvägen 43
43493 Vallda

Kontakt:
Tel: 0708958702
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 
Webmaster:
 Susanne Bengtsson
Facebook

Instagram


logo_svelanddjur

DennisMaskin_logo_liggande

eriksbergsgard205 (1)

SISU

besöksräknare 

besöksräknare